ไฮ-แม็ก (แร่ธาตุรวม)

ไฮแม็กซ์

เพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็น 

แก้กุ้งเป็นตะคริว  ตัวหงิก  งอ

เพิ่มค่าอัลคาไลท์ในบ่อ     

น้ำโปร่ง น้ำสีสวย   ช่วยจับสนิมเหล็กในบ่อ 

ช่วยสร้างเปลือก

อัตราการใช้

เตรียมบ่อ  ใช้โรยพื้นบ่อ 5-10 กก. ต่อไร่ เพื่อปรับสภาพพื้นดินก้นบ่อ หากก้นบ่อมีความเป็นกรดสูง หรือมีสนิมเหล็กมาก ให้ใช้  10-20 กก. ต่อไร่ ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ  

ระหว่างการเลี้ยง ใช้ 5-10 กก.ต่อไร่ ละลายน้ำสาด ทุก 5-7 วัน

เพื่อเพิ่มอัลคาไลท์ และแร่ธาตุในบ่อ และควรลงทุกครั้ง หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ

 


 • วีโก้.jpg
  วีโก้ (สารสร้างเปลือก) เป็น สารแคลเซี่ยมชนิดพิเศษ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเร่งการสร้างเปลือกของกุ้งได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลชัดเจน เพราะกุ้งสามารถดึงธาตุอาหารใวีโก้ไปใช้ได้ ทันที ลด...

 • แวนด้าแม็ก.jpg
  แวนด้า แม็กซ์ คุณสมบัติของแวนด้าแม็กซ์ 8 ช่วยในการสร้างแพลงตอนพืช(ทำสีน้ำ) 8 ช่วยส่งเสริมการทำงานของเอ็นไซม์เนื้อเยื่อและระบบภายในตัวกุ้งให้เป็นปกติ 8 ทำให้กุ้งมีการลอกคราบสม่ำเสม...

 • ซีมินเนอร์.jpg
  ซีมินเนอร์ เป็นแร่ธาตุรวม เข้มข้น ประกอบ ด้วย แร่ธาตุหลัก และแร่ธาตุรอง กว่า 20 ชนิด ที่มีความจำเป็น สำหรับกุ้ง เช่น แคลเซี่ยม แม็กนีเซี่ยม โปรแตสเซี่ยม คลอไรด์ เหล็ก สังกะสี ทองแ...

 • มินเนอร์สตาร์.jpg
  คุณสมบัติ เป็นแร่ธาตุจำเป็นจากธรรมชาติ อยู่ในรูปที่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที- ช่วยในการควบคุมความสมดุลของค่าอัลคาไลท์ในน้ำให้คงที่- ทำให้ระบบการลอกคราบสมบูรณ์- อัตราการรอดสูง ...

 • ชัวชัว.jpg
  ชัวส์ ชัวส์ ประกอบด้วย แร่ธาตุรวมที่จำเป็นเช่น แม็กนีเซี่ยม แคลเซี่ยม โซเดียม ฟอสฟอรัส โปรแตสเซี่ยม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสีในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำทะเลในธรรมชาติ $ ช่วยใ...

 • แม้กม่า.jpg
  แม็กม่าหัวเชื้อแม็กนีเซี่ยม สำหรับกุ้งขาว เพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นเพิ่มค่าอัลคาไลท์ในบ่อ น้ำโปร่ง น้ำสีสวยช่วยจับสนิมเหล็กในบ่อ ช่วยสร้างเปลือก **ช่วยในการสร้างแพลงตอนพืช (ทำสีน้ำ) ...

 • ซุปเปอร์อัลคาไลท์.jpg
  ปูนอัลคาไลท์ เพิ่มอัลคาไลท์ ได้ทันที อยู่ได้นาน ช่วยทำสีน้ำให้ขึ้นเร็ว ทำให้ลูกกุ้งติดดีอัตรารอดสูง ทำให้กุ้งลอกคราบ และสร้างเปลือกได้เร็ว อัตราการใช้ การเตรียมบ่อ : ใช้5 - 10 กก...

 • ไบโอเคลียร์.jpg
  ซีโอไลท์ เม็ด คุณสมบัติ : เป็นสินแร่จากภูเขาไฟ นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวปนเทา เนื้อมีลักษณะเป็นรูพรุน จำนวนมาก จึงสามารถดูดซับแก๊สพิษต่างๆ เช่น แอมโมเนีย ไน...

 • มิกซ์แร่ธาตุรวม $ ช่วยให้อัตรารอดของลูกกุ้งแรกปล่อยสูงขึ้นกุ้งติดดีโตเร็ว $ มีแร่ธาตุครบถ้วน ซึ่งเหมาะแก่ความต้องการของกุ้ง $ เพิ่มธาตุอาหารให้แก่บ่อที่มีธาตุอาหารน้อย หรือบ่อเก่า ...

 • วีเทค เข้มข้น.jpg
  ปูนสร้างเปลือก สูตรเข้มข้น เพิ่มแคลเซียม ในรูปที่ละลายหมด สำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งที่เลี้ยงในพื้นที่ความเค็มต่ำ
Visitors: 32,605